Atama onayı almak için kurumlara süre öngörülmüş müdür?

26/04/2017 22:24:00
Yazdır

Soru

İyi günler kamu kurumunun yapmış olduğu sözlü sınavı kazandım. Güvenlik soruşturması olumlu geldi ama şu anda yurtdışında eğitim yapıyorum kararnamenin 3 ay sonra yapılması olanaklı mıdır? Kurum hemen atamak zorunda mıdır?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50. Maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmü, 51. Maddesinde "Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir." hükmü, 52. Maddesinde "Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır." hükmü, 62. Maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar." hükmü, 63. Maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." hükmü bulunmaktadır.

Genel olarak mevzuatta kurumlara atama onayı almak için özel bir süre sınırı getirilmemiştir.

Uygulamada kurumlar adayların gerekli şartları taşıdığının tespitinden itibaren makul bir süre içerisinde atama onayını almakta ve bu işlemi ilgiliye tebliğ etmektedir. Atama onayı genelde tüm adayları kapsayacak şekilde toplu şekilde alınmaktadır. Atamanın (sorunuza göre kararnamenin) tamamlanma süresi kurumun işlem süreci ve yetkili makamların takdirine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Ataması yapılanların tebliğden itibaren 657 sayılı Kanunun 62 ve 63. Maddelerinde belirlenen sürelerde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler dışında göreve başlama süresi değişmemektedir. Zorlayıcı sebebin ne olabileceği ise kurumların takdirinde bulunmaktadır.

Bu nedenle mağduriyet yaşamamanız açısından mazeretinizi bir an önce kurumunuza iletmenizin uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu soru 2,844 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?