Doğduktan 2 gün sonra ölen çocuk için babalık ve ölüm izni kullanılabilir mi?

21/03/2014 00:01:00
Yazdır

Soru

Personel biriminde çalışmaktayım. Kurumumuzda 657 tabi memur olarak çalışan teknisyenin Çocuğu doğduktan 2 gün sonra ölmüştür. Memura doğum için 10 ve ölüme için 7 günlük mazeret izinlerinin ayrı ayrı verilmesi gerekir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinde "B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümde;
1- Eşi doğum yapan devlet memuruna isteği halinde 10 gün babalık izni verilir.
2- Memurun isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir.
3- Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde 7 gün izin verilir.

Söz konusu izinler memurun isteğine bağlanmış ve sonunda verilir denilmek suretiyle takdir yetkisi kaldırılmıştır.

Mazeret izinleri bir sebep, bir gerekçeye bağlı olarak devlet memurlarına izin verilmesini gerektirmektedir.

Mazeret izinleri mazeretin vukuuna bağlı olarak verilen izin olup mazeretin vukuunda belirli bir zaman sonra talebi üzerine izin verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde; devlet memurunun doğan çocuğu için 10 gün babalık izni 2 sonra ölmesi sebebiyle de ölüm sebebiyle 7 günlük ölüme dayalı mazeret izni verilir. Ölüm sebebiyle verilmesi gereken izin 10 günlük süreye ilave edilmez.
Bu durumda babalık izni ve ölüm izni aynı tarihlere isabet etmesi sebebiyle izin artırılmaz. Ancak ölüm babalık iznin 4 ve daha sonraki sürelerde vuku bulması halinde ise Devlet memuru hem doğum hem de ölüm sebebiyle verilen mazeret izinlerini kullanabilir.

Bu soru 9,457 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?