Malulen emekli olan doktor, yeni ödemeyi alabilir mi?

31/07/2018 21:15:00
Yazdır

Soru

Merhaba, 7 yıl doktor olarak çalıştıktan sonra hastalığımdan dolayı 2014 te malulen emekli oldum. Yeni düzenlemeden yararlanabilir miyim?

Cevap

Hekim emekli maaşı ile ilgili yeni düzenleye göre ;

"MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır."

Bu yasa beni de kapsıyor mu?

Doktorlardan kimler ilave ödemeden yararlanacaktır? Sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Konu hakkındaki yasal düzenleme aşağıdaki şekildedir;

¹8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz."

Yeni düzenlemeden yararlanacak olanlar maddede belirtildiği üzere

- Kapsamı, sadece 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan, yani Tabip veya Diş Tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli statüde bulunanlar girmektedir.

- Doktorların ek göstergeleri 3600 dür. Ancak, doktorlar için makam tazminatı, temsil tazminatı veya görev tazminatı şeklinde bir ödeme bulunmaz, bunların yerine geçecek şekilde, ancak ödeme sisteminin farklılığı şeklindeki yeni düzenleme ile doktorların emekli aylıkları yükseltilmiş olmaktadır.

- Bu ödemede iki grup yer almıştır. Uzman olanlarla, uzman olmayan tabip veya diş tabipleri belirtilmiştir. Branşında uzman olanlar için 17000; branşında uzman olmayanlar için de 13000 gösterge rakamı belirlenmiştir. Bu rakamlar güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu ilave ek ödeme, yani aylıklara eklenecek tutarlar bulunmaktadır.

- Bu tutarlar, daha önce emekli olanlara, vefat edenlerin dul ve yetimlerine de yansıtılmaktadır.

- Ödemenin şartları arasında sosyal güvenlik destek primi dahil emekli olduktan sonra, dul ve yetimler için de aylık alırken hiçbir lsurette çalışılmaması bulunmaktadır. (Bu şartın uzman veya uzman olmayan tabip veya diş tabiplerinin mesleklerini sadece görevde iken yapmaları sonucunu getirmekte, emekli olduktan sonra şayet mesleklerini yapacaklarsa bu ödemeden yararlandırılmamalarının sağlandığı görülmektedir.)

- Ayrıca, daha önce doktorlara emekli aylıklarından hariç, ayrıca bir aylık alınması durumu vardı. Bu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek madde 3 hükmü ile sağlanmaktaydı. Yani daha önce Doktorlar 209 sayılı Döner Sermaye Hakkında Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumundan ek ödeme şeklinde ikinci bir aylık alıyorlardı, bu durum ise yeni düzenlemede yer alan hükümle, 5510 sayılı Kanunda yer alan Ek Madde 3 hükmünün yürürlükten kaldırılmasıyla giderilmiş olmaktadır.Bu maddenin iptalinin de uygulama alanı olmayan ve getirisi bulunmayan bir düzenlemenin iptal edilmesinin yerinde bir işlem olduğunu belirtebiliriz.

- İlave ödeme emekli ikramiyesinde uygulanmaz. Sadece aylıklara eklenir.

Sonuç bağlamında; Sosyal Güvenlik Kurumundan 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında malullük aylığı alıyorsanız, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memur olarak göreve başlayıp bu tarihten sonra malul olarak tarafınıza aylık bağlanmış ise ilave ek ödeme alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Genel Değerlendirme:

Bu uygulama zor bir meslek olan doktorlar açısından önemli bir gelişmedir. Ancak, bu uygulamanın hali hazırda aylıklardan başka ilave bir aylık almayan Mühendis, Mimar, Avukat, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü gibi görevlerde bulunanların beklentilerini de umutlandırmaktadır. Bu ve sayılmayan ancak aynı durumda olanlar ne görev tazminatı olarak ek bir aylık almaktadırlar, ne de yaklaşık 20 yıllık bir zaman diliminde hiç ek göstergeleri değişmeksizin beklemektedirler. Bunun da değerlendirilmesinin uygun olacağını temenni etmekteyiz.

Bu soru 6,150 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam