Eşi yurtdışına gönderilen okutmana aylıksız izin verilir mi?

29/10/2014 00:02:00
Yazdır

Soru

Değerli Yönetici,
Bir devlet üniversitesinde 3,5 yıldır İngilizce Okutmanı olarak çalışmaktayım. Eşimde yine bir devlet üniversitesinde İngilizce Okutmanı olarak çalışmakta. Memuriyeti 4 yıl. Eşim Fulbright doktora bursunu kazandı ve 4 yıllık doktora programı için ABD'de bir üniversiteden kabul aldı. 2015 Ağustos'ta eşimin eğitimi için ABD'ye gitmemiz gerekecek. Benim sorum şu: memuriyetimizi yakmadan bu işi nasıl başarırız?
İllaki istifa edip mi gitmemiz gerekir?
Ücretsiz izin için illaki 5 yıl dolmalı mıdır?
Aydınlatırsanız çok sevinirim.
Saygılar,

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde;
A) Öğretim üyeleri sınıfı
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) Öğretim yardımcıları sınıfı
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından
oluşur.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yıllık izinlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "İzinler" başlıklı 64 üncü maddesinde "Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alırlar.
Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.
"hükmü yer almaktadır.

Akademik personelden yurt dışına aylıklı ya da aylıksız izin verilenlerin yine akademik personel olan eşlerine aylıksız izin verilmesini düzenleyen hüküm yer almamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesinde (D)bendinde "Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 2914 sayılı Kanunun ile 2547 sayılı Kanununda yurt dışında gönderilen akademik personelin akademik personel eşlerine aylıksız izin verilmesi düzenlenmemiş olduğundan, doktora eğitimi için yurt dışına gönderilen okutmanın okutman eşine 2914 sayılı Kanunun 20 maddesi ve 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (D) bendi hükmü uyarınca aylıksız izin verilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.
Akademik personele 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilmesi için 5 yıl çalışma şartı bulunmamaktadır.

Bu soru 8,216 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?