TARGEL personeline iş güvenliği uzmanlığı görevi verilebilir mi?

11/12/2014 00:06:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Kamu da görev yapmakta olan bir TARGEL personelinin İSG Uzmanlık sertifikasını 150-200 çalışanlı bir İl müdürlüğünde kullanmasında herhangi bir yasal engel var mıdır?
Görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim.
İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun "İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları" başlıklı 8 inci maddesinde "(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
(8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz."
hükmü yer almaktadır.

6331 sayılı Kanunun 6495sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile değişik "Yürürlük" başlıklı 38 inci maddesinde "(1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girer."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesi Kanunun yayımlandığı tarih olan 30/06/2012 tarihinden 6 ay sonra yani 31/12/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlüktedir.

Söz konusu hüküm uyarınca;
1-6331 sayılı Kanunun 56 maddesi uyarınca anılan Kanunun 8 inci maddesi 31/12/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlüktedir.
2-Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilmektedir.
3- 150 çalışanlı il müdürlüğünde TARGEL personeli görevini yanında iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz ve gerekli belgeye sahip olması halinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Her iki görevi yürütmesi imkanının bulunması kaydıyla görevlendirilebilir.

Bu soru 9,451 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam