Akademik personelde istifa sınırlaması var mı?

29/01/2015 00:17:00
Yazdır

Soru

Sayın hocam Merhabalar,
Devlet Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken, doktoramı bitirdim. Yrd. Doç. kadrosu vermedikleri için istifa ederek Öğretim Görevlisi Dr. olarak başka bir devlet üniversitesine geçtim ama farklı alanda bir kadro olduğu için buradan da istifa etmeyi düşünüyorum.
Kanundan tam anlayamamakla birlikte iki defa istifa eden, devlet memurluğu hakkını kaybetmektedir. Ancak Öğretim Görevlisi olarak 2547 sayılı kanuna bağlı olduğumuz için acaba bizim içinde istifa da iki sınırı var mıdır?
Tavsiyeniz ne olur? Teşekkür ederim.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde;
A) Öğretim üyeleri sınıfı
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) Öğretim yardımcıları sınıfı
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununu 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda istifa sonrası dönüşlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 60 ıncı maddesinde"Kurumlara dönüş" düzenlenmiş anılan maddede ve bu kanunda istifa sınırlamasına ilşikin bir düzenlemeye yer verilmemiştir

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Akademik personelin kurumlara dönüşü 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde düzenlenmiş ve bir istifa sınırlaması getirilmemiştir.
2-Konuya ilişkin 2547 sayılı Kanunda hüküm bulunması sebebiyle 657 sayılı Kanunun ilgili hükmünün akademik personele uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
3-Akademik personel adet sınırlaması olmaksızın istifa edip kendi kurumlarına veya akademik personel istihdam eden kurumlara genel hükümler çerçevesinde atanmalarına engel bulunmamaktadır.

Bu soru 15,249 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR