Askerlik dönüşü, önceki yılın kullanılmayan izni kullanılabilir mi?

01/09/2015 03:53:00
Yazdır

Soru

Merhabalar; ben yüksel Ankara Üniversitesinde 657'ye tabi olarak görev yapmaktayım.
size bir soru sormak istiyorum ben 08.05.2014 tarihinde askerlik görevimi yapmak üzere 1 sene aylıksız olarak izne ayrılmıştım. Askerlik görevimi ise 29.04.2015 tarihinde tamamlayıp, aynı kurumda görev yapmaya başladım. Benim askerlikte olduğum süre boyunca yani 2014 yılına ait iznimi askere gitmeden önce kullanmadım 20 gün izin hakkım 2014 yılına ait olmak üzere durmaktadır. Askerde olduğum yılın yani 2014 yılının iznini 20 günü yıllık izni olarak kullanabilir miyim, askerlik kamu hizmetinden sayılıyor mu ayrıca 2015 yılı izin hakkımda var mı göreve başladıktan sonra 2015 yılının izin hakkına kavuşuyor muyum? Toplamda iki yılın izin hakkını kullanıyorsam toplamda 40 gün izin hakkımı olmuş oluyor... Bu sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim çünkü personel işlerine gittiğimde kimse net bir bilgi vermedi yanıtınızı en kısa sürede bekliyorum şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim...
Saygılarımı sunuyorum.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun İzin başlıklı 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca yıllık izinlerin uygulamasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Bunlar Tebliğler:

62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde devlet memurlarının yıllık izinleri ilk defa atandıktan sonra bir yılı doldurmalarını müteakip izin hakkı elde etmekte ve yıllık izinler takvim yılına dönüşmektedir.

Ayrıca 103 üncü madde hükmü uyarınca cari yılın izni ile bir önceki yılın kullanılmayan izninin de kullanılabileceği hükmünde ihtilaf bulunmamaktadır.

Askerlik sebebiyle aylıksız izinli olan Devlet memurunun hiç çalışmadığı takvim yılına ait yıllık izin hakkının oluşmayacağı değerlendirilmektedir.

Yıllık izin hesabında değerlendirilen hizmeti bir yıldan fazla olan Devlet memurunun aylıksız iznin bitimini müteakip yıl içinde göreve başladığı tarih itibariyle söz konusu yıla ait yıllık izne hak kazanacağı hususunda ihtilaf bulunmamaktadır.

Aylıksız izin sebebiyle hiç çalışılmayan yıl için izin hakkının doğmayacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı görüşü

Ancak, 103 üncü maddesinde yer alan "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.,." ifadesi gereğince yıllık izinler idarenin uygun bulacağı zaman aralığında verilmektedir. Birbirini izleyen 2 yılın izni de bir arada verilebilmekte olup, ancak idarenin amirin takdirine bırakılmıştır.

Yıllık İzin Dosyası

Yıllık izinlerle ilgili daha önce yayımlanmış olan cevaplar için

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açılamalar uyarınca;
1- Devlet memurlarının 1 inci hizmet yıllarını doldurmalarını müteakip yıllık izinleri Takvim yılı esasına göre kullandırılmaktadır.

2- Aylıksız izin dönüşü göreve başlanılan yıl için o yıl içerisinde (2015 veya 2016 olabilir) 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümlerine uyulmak suretiyle izi kullanması mümkün bulunmaktadır.

3- Askerlik süresi 657 sayılı DMK hükümleri uyarınca memuriyet hizmetinden ve yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında değerlendirilmektedir.

4- Askere gitmeden hak edilmiş olması halinde 2014 yılı yıllık izninizi 2015 yılı içerisinde askerlik dönüşünde kullanmanıza mani bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 8,567 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam