104. md. göre yarı zamanlı çalışma döneminde yıllık izinden ne kadar düşmeli?

27/07/2016 00:04:00
Yazdır

Soru

Merhaba İyi Çalışmalar doğum yapan kit personeli memurun doğum izninden sonra kullanabileceği 2 ay süreli yarım gün izni esnasında yıllık izin kullanması durumunda yıllık izni 1 gün mü yoksa yarım gün mü düşer?

Cevap


Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memurlar hakkında 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri ile hüküm bulunmayan hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı Devlet memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır.
399 sayılı KHK 6495 sayılı Kanun ile değişik "Diğer İzinler" başlıklı 23 maddesinde "Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır." hükmü getirilmiş ve mazeret izinleri başlıklı 22 maddesi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 6. maddesi ile yapılan düzenleme ile "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (F) bendinde "Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."hükmü yer almaktadır.

Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin "C) Yarım Gün İzin" yarım gün çalışmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş söz konusu bendin "3) Yarım gün iznin kullanımı" fıkrasında "a) Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur yararlanır.
b) Yarım gün izin hakkından yararlanan memura ayrıca süt izni verilmeyecektir.
c) Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.
ç) Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş saati kurumu tarafından belirlenecektir.
d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır.
e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması suretiyle kurumlarınca düzenlenir."
ifadeleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi ve Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yarım gün çalışma döneminde yıllık izin kullanılması halinde kullanılmayan yarım gün izinlerin sonradan kullanılması veya yıllık izinden yarım gün düşülmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Bu soru 9,618 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam