4/B'li personelin yıllık izni devreder mi?

30/12/2016 15:14:00
Yazdır

Soru

Ben ... Adliyesinde 4/B'li mubaşirim 2016 yılından 10 gun iznimi kullanamadım ve seneye devretmiyor bu konuyla ilgili komisyona bir yazı yazsam bir netice elde ede bilir miyim?

Cevap

Bilindiği üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 09/02/1979 tarih ve 7/17150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında: "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenmek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmüne yer verilmektedir.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; yıl içerisinde kullanılmayan sürelerin bir sonraki yılda kullandırılıp kullandırılmayacağı hususunda mezkur Esaslarda bir düzenleme bulunmaması ve sözleşmelerin mali yılla sınırlı olması sebebiyle sözleşmeli istihdam edilen personelin önceki yıldan kalan izninin kullandırılamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu soru 5,894 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?