Doğumdan önce memuriyete atananların analık izni ile aylıksız izni

08/01/2017 16:01:00
Yazdır

Soru

Merhaba eşim bir ilde asistan doktor. Eş durumumuz kabul olmadığından aralık ayında başka bir İl'e doktor olarak atandım. 32 haftalık hamileyim. Tebligat yayınlanmadı diyelim 37. haftada yayınlandı. Başlangıcımı yaptım bu aradaki 5 haftalık iznim yanar mı? Ve sonrasında ücretsiz izin alabilir miyim? Bir daha ki atamada mazeret atamasına başvurabilir miyim? Teşekkürler ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/A maddesinde "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir." hükmü, 108/B maddesinde "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü bulunmaktadır.

13/4/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No:6) I. DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER bölümünde

"3) Doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler

a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir..

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta) doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir..

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir..

9) Doğum öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna atanma halinde verilecek analık izni

a) Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık süre (çoğul gebeliklerde on haftalık süre) içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası analık izni kullandırılacaktır.

b) Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.

Ç) Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin

5) Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan veya eşi doğum yapan memurun aylıksız izni

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.." denilmiştir.

Sonuç olarak,

1-Doğum öncesinde, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna tabip raporuna dayanarak fiilen çalışılan süreler doğum sonrası analık iznine eklenebilmektedir. Bu sebeple, doğum öncesinde fiilen çalışmadığınız beş haftalık sürenin doğum sonrası analık izninize eklenmesi mümkün görünmemektedir.

2-Doğum sonrası analık izni sürenizin bitiminden itibaren aylıksız izin kullanabileceğinizi düşünüyoruz.

3-İzindeyken yer değişikliği suretiyle atama başvurusunda bulunabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,995 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?