Sağlık memurluğundan (4/B), hemşireliğe (4/B) geçişte bekleme süresi uygulanır mı?

09/01/2017 22:32:00
Yazdır

Soru

Merhabalar sağlık meslek lisesinden hemşire olarak mezun oldum. Adalet Bakanlığına 4b li sağlık memurluğuna atandım. 17 aydır çalışıyorum. Sağlık Bakanlığına 2016/7 atamasında hemşire unvanlıyla atandım. Unvan değişikliği geçerli mi? Bu durumda bilgi almak istiyorum. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; . ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, . tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. " hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, genel kural, sözleşmesini tek taraflı fesheden bir 4/B'linin bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmeli olarak görev alamamasıdır. Ancak unvan değişikliği yapanlar bu süre şartına tabi tutulmamıştır.

Sonuç olarak, unvan değişikliği niteliğinde olması nedeniyle, sözleşmenizi feshetmek suretiyle Adalet Bakanlığındaki sağlık memuru pozisyonundan (4/B), 2016/7 atamasında Sağlık Bakanlığındaki hemşire pozisyonuna 1 yıl bekleme şartına tabi olmadan atanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,282 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?