Sözleşmeli personelin (4/B) OHAL'de sözleşmesini feshi

05/02/2017 13:19:00
Yazdır

Soru

Merhaba bir bakanlıkta sözleşmeli personel olarak 657/4B statüsünde çalışıyorum.

Ohal dönemi süresi içinde olduğumuz düşünüldüğünde istifa edersem kurumun kabul etmeme ve yerime birinin gelmesini bekleme gibi bir zorunluluğum var mı? (Toplam çalışma sürem 4 ay)

İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4 üncü maddesinde, "B) . .Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü bulunmaktadır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü, ek 6. maddesinde "Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir." hükmü bulunmaktadır. Esaslarda OHAL dönemine özgü bir düzenleme yer almamaktadır.

657 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olan "istifayı kurumun kabul etmesini bekleme" veya "yerine atanan kişinin göreve gelmesini bekleme" gibi bir zorunluluğun sözleşmeli personel için geçerli olmadığını, bu nedenle bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmenizi tek taraflı feshedebileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 7,126 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?