Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3385/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:29

Vekaleten atamada dolu kadro nedir?

25/03/2017 22:56:00
Yazdır

Soru

İyi günler haber başlıklarınızda rastladığım http://www.memurlar.net/haber/463411/ dolu kadroya vekalet konusunda birşey sormak istiyorum.

Belediyede Müdür kadrosunda çalışan personel pasif göreve alınırsa ( kadrosu değişmeden farklı bir proje koordınasyon görevi verilirse ) bu personelin yerine (tedviren ) Müdür Vekili olarak görevlendirilen kişi ; DOLU KADROYA VEKALET olarak 1/3 vekalet aylığı alabilir mi ?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara, Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, vekaleten atama ancak dolu ya da boş kadrolara yapılabilmektedir. Buradaki dolu kadro, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunu anlatmaktadır.

Sorunuz açısından, görevi başındaki müdürün yürüttüğü görevin değişmiş olmasından yola çıkarak kadrosunun boşaldığı ya da vekaleten atama yapılabilecek bir dolu kadro bulunduğu kabul edilemez.

Ortada dolu ya da boş bir müdür kadrosu yokken müdürün önceki görevlerini yürüten memurun durumu 657 sayılı Kanunun 86. Maddesine göre vekaleten atama değil, kurum içi geçici görevlendirme sayılabilecektir. Bu durumda herhangi bir ödeme söz konusu olmamaktadır.

BENZER SORULAR
24.01.2020Memura isteği dışında vekalet görevi verilebilir mi?
22.12.2019İtfaiye eriyim şube müdürlüğüne vekalette neden ücret alamıyorum?
22.09.2019Veznedarlık kadrosuna vekalet ediyorum, vekalet ücreti ödenmiyor
27.11.2018Programcıyım şube müdürlüğüne vekalet ediyorum vekalet ücreti alamaz mıyım?
23.08.2018Vekalet aylığını ne zaman almaya başlarım?
28.05.2018Vekil şube müdürüyüm, hiçbir ücret almıyorum müdür maaşı almam gerekmez mi?
18.03.2018Vekalet aylığı için 3 aylık süre ne zaman başlar?
18.09.2017Geçici personel şefliğe vekalet edebilir mi?
12.09.2017Mühendisim, şube müdürlüğüne vekalet edersem vekalet ücreti alabilir miyim?
18.05.2017İlçe sağlık müdürlüğünü vekaleten yürüten doktor ücret alabilir mi?