Alım ilanlarında yer verilen, sözleşmesini fesheden 4/B'linin başvuramayacağına dair ifadeler

02/04/2017 18:36:00
Yazdır

Soru

Memurlar.Net KYK personel alımı ilanında alttaki madde yazıyor:

"Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır."

Ben sözleşmeli infaz ve koruma memuruyum bu ilan maddesine göre kazanırsam istifa edip KYK ya atanamam mı ?

Cevap

KYK, sözleşmeli yurt yönetim personeli alım ilanında bu personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca çalıştırılacağı belirtilmiştir.

İlanın "Gerçeğe aykırı beyan" bölümünde "Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır." denmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; . ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, . tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. " hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, genel kural, sözleşmesini tek taraflı fesheden bir 4/B'linin bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmeli olarak görev alamamasıdır. Ancak unvan değişikliği yapanlar bu süre şartına tabi tutulmamıştır.

Sonuç olarak, sözleşmeli alım ilanlarında yer alan "sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" ifadesinin, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında istisna tutulduklarından unvan değişikliği yapanlar açısından engel olmayacağını düşünüyoruz. Sorunuza göre sözleşmeli infaz ve koruma memurluğundan istifa etmeniz halinde bekleme süresine tabi olmadan sözleşmeli yurt yönetim personeli olarak çalışabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 2,738 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?