Sözleşmede hüküm bulunmadığından özel sektörde çalışan eş gerekçesiyle tayin mümkün müdür?

22/04/2017 19:56:00
Yazdır

Soru

Sorum şu olacak : Bir bakanlıkta 1 senedir sözleşmeli (4-b) olarak çalışmaktayım, eşim ise özel bir şirkette 4 senedir muhasebeci olarak çalışmakta, mazeret tayini için bakanlığımıza sorduğumda "b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." bana bu maddeyi söylediler ve özel sektöre tayinin olmadığını söylediler.

Ancak sözleşmemde özel sektörlü eş tayini ile bir hüküm bulunmadığını düşünmekteyim ve bundan dolayı -Hüküm Bulunmayan Haller : Madde 16-1 :Bu usül ve esaslarda hüküm bulunmayan ve tereddüte düşülen hususlarda,657 sayılı kanunun ilgili hükümleri ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslardaki hükümler uygulanır. - geçerli olması gerekmez mi? Biraz uzun bir soru oldu ama ilgilenirseniz sevinirim.

İyi Çalışmalar...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. Maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunda, memurların eş durumu tayini maddesinin sözleşmeli personel hakkında uygulanacağı belirtilmemiştir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmiş olup, bu maddenin ikinci fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının 1 inci maddesinde "Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre sözleşmeli personel (4/B) hakkında öncelikle 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uygulanacaktır.

Esasların "Kurum içi yer değişikliği" başlıklı ek 3. maddesinde "Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir." hükmü bulunmaktadır. Burada 657 sayılı Kanuna herhangi bir atıf bulunmamaktadır.

Mevzuata göre sözleşmeli personelin (4/B) eş durumu tayini;

1.Vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

2.Geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması,

3.Kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması,

şartlarının gerçekleşmesi halinde mümkün olabilmektedir. Burada özel sektörde çalışan eş sebebiyle tayin kabul edilmemiştir.

Hükümler çerçevesinde sözleşmeli personel (4/B) olarak görev yaptığınızdan özel sektörde çalışan eşiniz için eş durumu talebinizin olumlu karşılanamayacağını düşünüyoruz.

Sözleşmenizde yer alan "Hüküm Bulunmayan Haller : Madde 16-1 :Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan ve tereddüde düşülen hususlarda, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırmasına ilişkin esaslardaki hükümler uygulanır." maddesinin:

1.Sözleşmede düzenlenmeyen konularda öncelikle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddesinin uygulanması,

2. Esaslarda 657 sayılı Kanunun uygulanacağının belirtildiği konular (örneğin işe alım şartları gibi) için bu Kanun maddelerinin uygulanması,

3. Esaslarda da düzenlenmeyen ve atıf da yapılmayan konularda 657 sayılı Kanunun uygulanamayacağı,

şeklinde anlaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,047 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?