Aynı kurumda sözleşmeli (4/B) görevden istifa ederek diğer sözleşmeli göreve atanmak

28/05/2017 00:10:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi günler

Ben şu anda sözleşmeli olarak cezaevine atandım. Atanmadan öncede girmiş olduğum bir sınavda yine başka bir cezaevini sözleşmeli olarak kazandım. İlk başladığım yerdeki sözleşmemi feshedip 2. kazandığım cezaeviyle yeniden sözleşme yapıp atanabilir miyim? Teşekkürler iyi çalışmalar. Bu sorum olağan üstü hal sırasında ve olağan üstü hal sonrası için geçerlidir.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının ek 1. maddesinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini; . ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, . tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. " hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre, genel kural, sözleşmesini tek taraflı fesheden bir 4/B'linin bir yıl boyunca yeniden hiçbir yerde 4/B sözleşmeli olarak görev alamamasıdır. Ancak unvan değişikliği yapanlar bu süre şartına tabi tutulmamıştır.

Sonuç olarak ilk başladığınız sözleşmeli görevden istifa ederek bekleme süresine tabi olmadan diğer sözleşmeli göreve başlayabilmeniz için iki görevin unvanları farklı olmalıdır. Yani bekleme süresine (1 yıl) doldurmadan aynı unvanlı sözleşmeliliğe geçiş mümkün değildir. Olağanüstü hal dönemi sözleşmeli personel için istifa konusunda farklı bir durum oluşturmamaktadır.

Bu soru 3,678 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?