Yaz kıyafetine geçmek için tebligat beklenmeli mi?

17/06/2017 13:34:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

2007/14 nolu genelgeye göre yaz kıyafeti uygulaması 15 mayıs ta başlıyor.

Ben Bakanlık merkez teşkilatında çalışıyorum, her yıl yaz kıyafeti ile ilgili yazı tebliğ edilirdi, bu sene yazı gelmedi. Yaz kıyafeti uygulaması 15 mayısta başka işleme gerek kalmadan başlar mı yoksa illerde valiler, merkezde bakan tarafından mı uygulanmaya başlaması gerekir? (Yani yazılı olarak mı başlatılması gerekir)

Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 19. Maddesinde "Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler." hükmü bulunmaktadır.

Memurların kılık ve kıyafet kuralları ise 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin 11. Maddesinde "Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir." hükmü bulunmaktadır.

Halen yürürlükte bulunan 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde tüm kurumları bağlayıcı genel uygulama açıklanmıştır.

"Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;

1. Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,

2. Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması,

hususlarında gereken tedbirler alınacaktır."

Sonuç olarak,

Başbakanlık genelgesinde yaz kıyafeti uygulamasının nasıl olacağı talimat şekilde belirtilmiştir. Bakanlıklar ve valiliklere bu talimatın uygulanması için gerekli tedbirleri alma görevi verilmiştir.

Genelgenin Resmi Gazete'de yayınlanma amacından biri de ilgililerine duyuru olduğundan, ayrıca personele tebligata gerek olmaksızın kılıf kıyafet genelgesinin belirtilen tarihlerde uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 16,695 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?