399'a tabi hizmet süreleri 4/B sözleşme ücreti hesabında değerlendirilir mi?

08/07/2017 18:29:00
Yazdır

Soru

Merhabalar;

3 yılı aşkın süredir 399 Sözleşmeli personelim. Bir Bakanlığın alımıyla 4b Mühendis kadrosuna tercih yapıyorum.

3 yıllık memur olmama rağmen 4b'ye geçince asalet kuralları aynen geçerli mi? (ilk 6 ay düşük maaş gibi)

İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde "(b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir." hükmü 25/c Maddesinde "Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz." hükmü 28. Maddesinde "Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara % 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5'i oranında kıdem ücreti verilir." hükmü bulunmaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personel 399 sayılı KHK'a tabi olarak çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." Hükmü 4. maddesinde, "B) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca çalışan sözleşmeli personel 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde çıkarılan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a tabi olarak çalışmaktadır.

Esaslar incelendiğinde 4B sözleşmeli personelin adaylık/deneme süreci bulunmadığını ifade edebiliriz. Bu personel için böyle bir kavram öngörülmediğinden, asaletinin tasdiki de sözkonusu değildir.

Esasların 3. maddesinde "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." hükmü bulunmaktadır.

Hükümde, 4/B sözleşme ücretinin kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak belirleneceği yer almıştır.

Sonuç olarak, 3 yıllık 399 sayılı KHK'ya tabi hizmetinizin 4B ye geçtiğinizde sözleşme ücretinin hesabında dikkate alınamayacağını belirtmek isteriz.

Bu soru 3,395 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?