Sözleşmeliyim, ücretim hizmet süreme göre değişir mi?

01/08/2017 00:01:00
Yazdır

Soru

Beş yıldan fazla süredir 657 4-b sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. Beş yıldan fazla süredir görev yapmam nedeniyle bu görev sürem nedeniyle maaşımda ayrıca bir artış, ek ücret, skala, kıdem vs artış olur mu? Beş yıldan fazla süredir sözleşmeli olmam nedeniyle özlük haklarımda ve maaşımda bir farklılık olur mu? Sözleşmelide hizmet süresinin beş yıldan veya on yıldan fazla olmasının herhangi bir etkisi var mıdır?

Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esasların 3. maddesinde " Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." hükmü 9 uncu maddesinde "160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü 14. maddesinde "657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır."

Sözleşmeli personelin ücretleri personelin "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak" farklılaştırılmaktadır. Ancak hangi hizmet yılından itibaren farklılaşacağı ise kurumlara göre değişmektedir. Buna göre sözleşme ücretinizin artacağı hizmet süresi çalıştığınız kurumun mevzuatında düzenlenmiştir.

Özlük hakkı bakımından sözleşmelilerin yıllık izinleri onuncu hizmet yılından sonra artış göstermektedir.

Bu soru 4,062 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?