Göreve yeni başlayan sözleşmeli personelin (4/B) fazla çalışma izni ve bu iznin devri

28/08/2017 00:39:00
Yazdır

Soru

Merhaba kolay gelsin memurlar net.

Sözleşmeli İnfaz koruma memuru olarak birkaç ay önce göreve başladım. Vardiya usulü çalışıyorum. Fazla mesai yaptığımız için ücret yerine fazla çalışma izni verildiğini söylediler.

Fakat yeni personel olduğumuz için 1 sene dolmadan fazla çalışma karşılığı verilen 10 günlük iznin verilmeyeceği söylendi ve fazla çalışma izinleri bir sonraki seneye devretmiyor dedi mesai arkadaşlarım.

Siz değerli memurlar net ailesi bu konu hakkında biz sözleşmeli infaz koruma memurlarına yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine dayanılarak istihdam edilen sözleşmeli personel, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki hükümlere tabidir.

"Madde 1- Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır."

"Madde 5- Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. "

"Madde 13- Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir).

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüsü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz."

Hükümlere göre sözleşmeli personele fazla çalışmaları karşılığında fazla çalıştıkları sürelerin her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda kurumların takdir yetkisi bulunmamaktadır. Çünkü mevzuat "verilir" demektedir. Bu izinde on günlük bir sınır da yoktur. Fazla çalışma yapıldığı sürece bu izne hak kazanılır.

Esasların 9. maddesinde açıkça düzenlendiğinden sözleşmeli personele ilk yıl için yıllık izin verilmese de, Esasların 13. maddesinde herhangi bir ayrım yapılmadığından göreve yeni başlayan sözleşmeli personele de ilk yıl için fazla çalışma izninin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak, yıl içerisinde kullanılamayan fazla çalışma izinlerinin bir sonraki yılda kullandırılıp kullandırılmayacağı konusunda Esaslarda bir düzenleme bulunmaması ve sözleşmelerin mali yılla sınırlı olması sebebiyle sözleşmeli personelin (4/B) fazla çalışma izinlerinin gelecek yıla devredilemeyeceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 3,864 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?