Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3491/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:32

Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı?

15/09/2017 21:32:00
Yazdır

Soru

Öncelikle saygı ve hürmetlerimi sunarım. Memurlar net üyesi olarak, verdiğiniz hizmetlerden dolayı memnuniyetimi ifade eder ve işlerinizde muvaffakiyetler dilerim.

Bilgi almak istediğim konu : Vekil İmamlık hizmet süreleri ve askerlik hizmet süresinin, kazanılmış hak aylık ile kıdem yılı açısından değerlendirilmesi.

Uygulamada;

Vekillikte geçen hizmet sürelerim kazanılmış hak aylık derece ve kadememde değerlendirilmiştir.

Askerlik hizmetimde kazanılmış hak aylık derece ve kadememde değerlendirilmiştir.

Ancak; kazanılmış hak aylığında değerlendirilen bu hizmet süreleri kıdem yılımda değerlendirilmediğinden dolayı maaş bordromda bulunan kıdem yılıma söz konusu hizmet süreleri dahil edilmemiştir.

Mer'i mevzuat hükümlerine göre uygulanması gereken doğru işlem hakkında yardımcı olmanızı istirham eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesi:

"Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 15 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 olarak uygulanır. Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. "

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84. Maddesi:

"Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir."

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 11. Maddesi:

" İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir."

Kıdem aylığında değerlendirilecek süreler kanun hükmünde kararnamede olduğu gibi "kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen sürelerdir".

Vekil imamlık hizmet süreniz ve askerlik hizmetiniz kazanılmış hak aylık derece ve kademenizin hesabında değerlendirildiğinden bu sürelerin kıdem aylığınızda da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
17.11.2018Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
31.01.2018Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı?
29.01.2018Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
02.10.2017Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?
01.10.2017Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim?
21.09.2017KOSGEB personeli 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
15.09.2017Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı?
14.09.2017Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı
13.09.2017Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı?