Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3505/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 20:51

Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim?

01/10/2017 13:07:00
Yazdır

Soru

Hali hazırda öğretmen olarak çalışıyorum. Aöf Sağlik yönetimi bölümünü bitirirsem sağlık lisansiyeri sayılıp ek derece alabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A5 maddesi:

"Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar."

Kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı karar vermektedir.

13/04/2006 tarihli YÖK kararında, Sağlık Yönetimi Programından mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıklarına karar verilmiştir.

Sayıştay Genel Kurulunun 2.3.1987 gün ve E.No:1987/1, K.No:4594/1 sayılı Kararı:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında unvanları sayılan sağlık bilimleri lisansiyerlerinin, hangi sınıfta görev alırlarsa alsınlar, bunun için anılan maddenin (G) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı aranmadan 36 ncı maddenin (A) fıkrasının 5 inci bendi hükmünden faydalandırılmaları gerektiği"

Sağlık yönetimi bölümünü bitirirseniz, sağlık lisansiyeri sayılarak 36/A5 e göre ek derece alabileceğinizi düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
17.11.2018Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranıyor
31.01.2018Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı?
29.01.2018Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi?
17.10.2017Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı?
02.10.2017Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?
01.10.2017Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim?
21.09.2017KOSGEB personeli 8 yıla 1 kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
15.09.2017Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı?
14.09.2017Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı
13.09.2017Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı?