Mahalli idareler görevde yükselme sınavında yazılı sınav baraj puanı kaçtır?

12/10/2017 23:44:00
Yazdır

Soru

Bugünlerde belediyelerde şeflik sınav sonuçları açıklandı. Mahalli idareler görevde yükselme yönetmeliğinde baraj notu 70 lakin 2016 tarihinde yayınlanan genel yönetmelikte 60. Genel yönetmelik 6 ay içinde kurumlara bu çerçevede kendi yönetmeliklerini çıkartıp uyarlamasını istediği halde, yeni yönetmeliği çıkarmamıştır.

Soru : Şeflik atamalarında baraj notu 60 mıdır 70 midir ? Teşekkürler

Cevap

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2016 yılında değiştirilen 12. ve geçici 12. maddesi:

"Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar."

"Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. "

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesi:

"(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir."

Sonuçta mahalli idareler görevde yükselme yönetmeliği değişene kadar şef atamalarında yazılı sınav başarı notu olarak genel yönetmelikteki 60 puanın uygulanacağını düşünüyoruz.

Bu soru 4,824 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?