Unvan ve kurum değiştiren sözleşmelinin hizmetleri ücret bakımından birleştirilir mi?

25/10/2017 20:44:00
Yazdır

Soru

Merhabalar iyi çalışmalar;

2018-2019 Toplu sözleşme metninde Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi;

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır.

olarak değiştirilmiştir. Sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri çalıştıkları yıla göre değişmektedir. (Örn: 0-5 yıl, 6-10 yıl gibi)

Söz konusu toplu sözleşme maddesine istinaden daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumunda 657/4b Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli olarak çalışırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına unvan değişikliği ile 657/4b Sözleşmeli Arkeolog olarak atanan birisine sözleşme ücretlerinde esas alınan hizmet süresi düşünüldüğünde, iki kurumda geçen hizmet süreleri birleştirilebilir mi?

İyi günler iyi çalışmalar...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esasların 3. Maddesi:

"Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir."

2018-2019 Toplu Sözleşmesinin 47. Maddesi:

"Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alman hizmet süresi

Madde 47- (1) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi" şeklinde uygulanır."

Şu anki mevzuata göre sözleşmelilerin hangi unvanda olursa olsun önceki kurumlarındaki hizmetleri ücret tespitinde dikkate alınmıyordu. 1/1/2018 tarihinden itibaren sözleşmeli personel ücretlerinin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi esas alınacaktır.

Örneğin, sözleşmeli mühendisin başka kurumlarda yine sözleşmeli ya da kadrolu mühendis olarak geçirdiği süreler ücret tespitinde birleştirilecektir.

Sorunuza göre 657/4b Yurt Yönetim Personeli olarak çalışırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına unvan değişikliği ile 657/4b Sözleşmeli Arkeolog olarak atanan birisinin, iki kurumda farklı unvanlarda görev yaptığından, sözleşme ücretlerinde esas alınması bakımından bu hizmet sürelerinin birleştirilemeyeceğini düşünüyoruz.

Bu soru 8,151 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR