Teknikerim, görevde yükselmede şef kadrosuna başvurabilir miyim?

05/11/2017 22:06:00
Yazdır

Soru

Belediyede çalışmaktayım. 5.derece tekniker ünvanı olarak çalışmaktayım. Memuriyet hayatıma 9.derece tekniker olarak atandım. Görevde yükselme sınavı 5.derece şeflik sınavına müracaat ettim. Ama benim başvuramayacağımı bildirdiler. Ben tekniker olarak hiç bir zaman yükselemeyecek miyim? Hep tekniker olarak çalışıp öyle mi emekli olacağım.

Cevap

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi:

"(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.

Yönetmeliğin 6. Maddesi:

"(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak. Ancak yeni kurulan mahalli idarelerde ilk yıl bu süre şartı aranmaz."

Yönetmeliğin 7. Maddesi:

"e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,"

5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevler:

Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför.

Tekniker unvanı burada sayılmadığından şef kadrosu için görevde yükselme sınavına giremeyeceğinizi düşünüyoruz. Ancak en az dört yıllık teknik bölümlerden mezun olursanız teknik şube müdürlüklerinin sınavlarına girebilirsiniz.

Bu soru 11,164 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?