Sözleşmeliyim, işe başlamam için mehil müddeti verilir mi?

08/11/2017 19:42:00
Yazdır

Soru

Sözleşmeli bir memurluk kazandım kyk da. Şuan sözleşmeli ikm'yim. Gel göreve başla dediklerinde bana kanunen (657/62) 15 günlük süre tanımaları gerekir mi? çünkü istifa süreci 1 haftayı bulbilirmiş sıkıntı yaşamak istemiyorum.

Cevap

Mehil müddeti süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. Maddesindedir:

"İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar."

Bulunduğunuz ve geçmek istediğiniz görevler 4/B sözleşmelidir.

657 sayılı Kanunun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Esaslarda mehil müddeti öngörülmediği gibi 657 sayılı Kanunda bulunan mehil müddetinin sözleşmeliler hakkında uygulanacağına dair hüküm de yoktur.

Bu nedenle sözleşmeli personel için doğrudan 657 sayılı Kanunun 62. Maddesinin uygulanamayacağını düşünüyoruz.

Ancak kurumların işe başlama süresi konusunda sözleşmelere hüküm koyarak personele 62. maddedekine benzer süre tanıyabileceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 11,542 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?