696 sayılı KHKda hangi geçici personel sözleşmeli oluyor?

24/12/2017 18:10:00
Yazdır

Soru

Yayınlanan KHK sonucu tüm geçici personel sözleşmeli olabilecek midir? Teşekkürler.

Cevap

24/12/2017 tarihli (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. Maddesinde:

"GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler."

Madde incelendiğinde adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar kapsam dışında bırakılmıştır. Yani kısmi zamanlı çalışan geçici personel sözleşmeliye geçmeyecektir.

Sonuçta, 4/12/2017 tarihinde çalışmakta olan geçici personelden yılda en az 11 ay 28 gün çalışanların sözleşmeli olabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 52,253 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?