4B sözleşmeliden 399 sözleşmeliye geçersem ilk 6 ayda yıllık izin verilmez mi?

15/01/2018 10:58:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Şu anda 4B li olarak çalışmaktayım. 20 gün yıllık izin hakkım bulunmaktadır. 399 tabi KİT kurumuna geçiş yapacağım. Geçeceğim kuruma sorduğumda yıllık iznimin geçişte yanacağını 6 aylık adaylıktan sonra kamu hizmetlerimin sayılarak yıllık izni hak edeceğimi yeniden 20 gün yıllık izin alacağımı söylediler. Fakat adaylık süresince yıllık izin kullanamayacağımı belirttikleri için sıkıntı yaşamaktayım. Bu konuyla ilgili net bir cevaba ulaşmak istiyorum.

İlginize teşekkürler.

Cevap

399 sayılı KHKnın 6. Maddesi:

"Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir. İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır. Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir."

399 sayılı KHKnın 21. Maddesi:

"Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez."

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin yıllık iznine esas hizmetinin tespitinde hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli olarak geçen sürelerinizin 399 sözleşmeliye geçtikten sonra yıllık izninizin hesabında sayılabileceğini düşünüyoruz.

Daha önce kamuda hizmeti olmayan 399 a tabi sözleşmeli personele ilk 6 ayda yıllık izin verilmemektedir. Ancak sizin kamuda hizmetiniz olduğundan 399 sözleşmeli olunca yıllık izin sürenizin hesaplanması gerektiğini bu şekilde 6 ayın dolması beklenmeden 20 gün yıllık izninizi kullanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 3,403 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?