Görevde yükselmeye gireceğim, askerlik ve zabıt katipliği sürem hizmet şartından sayılır mı?

11/02/2018 17:40:00
Yazdır

Soru

Öncelikle 2006 yılından beridir takip ettiğim, gerek memur olmamda, gerekse hak ve hukuk boyutunda neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek içerikleri sunarak bizlere yardım ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Soruma gelecek olursak Devlet Hava Meydanları İşletmesinde 20 aydır şoför kadrosunda çalışmaktayım. Daha öncesinde 5 yıl Adalet Bakanlığında Zabıt Katipliği yaptım, buna ek olarak memuriyete girmeden önce 15 ay askerlik görevini yerine getirdim.

Soru: 1- Görevde yükselme genel şartları b) maddesinde belirtilen Kuruluşta üç yıl çalışma şartına askerliğim sayılır mı?

Soru: 2-(ı) bendinin 2. maddesinde Kamu kurum ve Kuruluşlarında çalışılması gereken pozisyonlar içerisinde Zabıt Katipliği bulunmamaktadır. Buna karşılık Devlet Hava Meydanları İşletmesinde Zabıt Katipliği kadrosu bulunmadığı, bu noktada Zabıt Katipliğinin 657 sayılı DMK 'da genel idari hizmetler grubunda sayıldığı ve DHMİ'nin de çalışılmasını şart koştuğu kadrolarda 657 sayılı DMK'da genel idari hizmetlere denk gelen kadroların bulunması nedeniyle Zabıt Katipliğinin bu şartı karşılayıp karşılayamayacağı hususunda bilgi verilmesi aynı durumu bekleyenlere ışık olacaktır.

Saygılarımı sunarım.

Cevap

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde:

"Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,"

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az üç yıl Kuruluşta çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 - ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şef pozisyonları dışında kalan diğer şef pozisyonlarına atanabilmek için; 1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,"

Hizmet süresi tanımından yola çıkarak askerlik sürenizin genel şart olan en az 3 yıl kuruluşta çalışma kapsamında sayılabileceğini değerlendiriyoruz.

Şef için "Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak" şartından, 5 yıl çalışmanın en az 2 yılının sayılan unvanlarda geçmesi gerekirken en fazla 3 yıl için diğer unvanların kabul edilebileceğini anlıyoruz.

Sonuçta zabıt katibi olarak geçen sürenizin 3 yılının ve 20 ay şoförlük sürenizin şef atanma şartı kapsamında sayılabileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 2,984 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?