Sözleşmeli atandım ama başlamadım, yeni alıma başvuru için 1 yıl beklemem gerekiyor mu?

01/04/2018 22:35:00
Yazdır

Soru

p>İyi günler. Eşim ortaöğretim ebe olarak 2017/5 sözleşmeli sağlık personeli alımında devlet hastanesine atandı. Güvenlik soruşturmasından geçti ve zimmete düştü. Fakat verilen sürede gidip göreve başlamadı. Şimdi tekrar 2018/1 sözleşmeli sağlık personeli alımında başvuru yapabilirmi? 1 yıl atanamama durumu burda karşımıza çıkarmı. teşekkür ederim.

Cevap

663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi:

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Sözleşmeli personelin istifası ve hizmete dönüşü esaslarda düzenlenmiştir.

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."

"Sözleşmenin feshi

Ek madde 6- Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir."

1 yıl bekleme süresi sözleşme feshinde söz konusu olmakta. Ancak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazandığından, sözleşmeyi imzalamayanların 1 yıllık bekleme süresine tabi olmayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 5,252 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?