Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?

21/04/2018 22:40:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Bildiğiniz gibi "performans değerlendirme" işleminde başarısız sayılan sözleşmeli öğretmenlerin memuriyetle ilişikleri kesiliyor ve 657'deki 56. maddeye göre de "3 yıl süreyle" devlet memuru olamıyorlar. Peki bu kişiler, 3 yıl cezası olmadan devlet üniversitesinde okutman ya da öğretim görevlisi olarak atanabilirler mi?

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

Cevap

652 sayılı KHKnın ek 4. Maddesi:

(3) Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin 17. Maddesi:

"(1) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık sürecine tabi tutulur."

Yönetmeliğin 22. Maddesi:

" (1) Sözleşmeli öğretmenlerden;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların,

sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56. Maddesi:

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

657 sayılı Kanunun 57. Maddesi:

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

Geçen aylarda yapılan değişiklikle okutmanlık kaldırıldı. Öğretim görevlileri ise öğretim elemanları arasındadır, yani memur sayılmamaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi:

"Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir."

Öğretim görevlilerinin işe alımı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bulunuyor. Bu Yönetmelikte genel ve özel şartlar yazılmış, 657 sayılı Kanunun 48. Maddesine gönderme yapılmış. Ancak aday memurlukta göreve son verilmesinde 3 yıl memur olmama engeli 48. Maddede düzenlenmemiş.

Bu nedenle sorunuza göre diğer şartları taşıyorsanız öğretim görevlisi olmanıza engel olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 9,589 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam