Sözleşmeliyim, öğretmenliğe geçmek için 1 yıl beklemem gerekir mi?

18/05/2019 22:17:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, Ocak 2019'dan beri 4/B Sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda öğretmenlik mezunuyum. KPSS'ye daha iyi çalışabilmek adına bu noktada Sözleşmemi tek taraflı olarak fesh edip istifa etsem ve KPSS'den de yeterli puanı aldığım takdirde süre engeli olmadan öğretmenliğe atamam gerçekleşir mi..? Yoksa 1 yıllık engele takılır mıyım? Teşekkür ederim...

Cevap

Sözleşmeliye (4B) atanmada 1 yıl bekleme şartı ve istisnaları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardadır:

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a)Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Sözleşmeli öğretmen istihdamının yer aldığı 2016 tarihli 652 sayılı KHK'nin ek 4. Maddesi:

"(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir."

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi:

"Madde 5 - (1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

ç) KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması."

MEB'in yayınladığı Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunda başvuru şartları arasında şu ifade yer almaktadır:

"657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak."

Sonuçta,

Diğer unvanlardaki (büro personeli gibi) sözleşmelilerin öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli (4+2) öğretmenliğe 1 yıl bekleme süresi uygulanmadan atanabileceklerini değerlendiriyoruz.

Ancak 2016 yılından önce işe başlayan sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 sözleşmeli öğretmenliğe geçişlerinde 1 yıl bekleme süresinin tamamlamaları gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 20,854 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam