Geçici personelken sözleşmeliye geçtim asgari geçim indirimim eksik mi hesaplandı?

11/06/2018 23:44:00
Yazdır

Soru

Merhaba sayın memurlar.net yöneticileri,

4C den 4B ye geçenlerdenim. Kurumumda maaşlar yapılırken peşin alacağımız maaşda asgari geçim indirimini alamayacağımızı söylediler. Sebebini ise aynı aya ait gelirlerden sadece birinde agi ödenir diyorlar. Aynı aya ait olmadığını her iki maaşında farklı aylara ait olduğunu söyledim. Şimdi 15 Mayıs 15 haziran arası çalışarak aldığımız maaşla agi alabiliyorsak, 15 haziran 15 temmuz arası maaş da verilmemesi, her taraf için bariz yanlışa sebebiyet vermemesi adına bu konuyu sitenizde aydınlatırsanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu:

"Asgari geçim indirimi

Madde 32- Ücretin gerçek usülde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği:

"Peşin olarak ödenen ücretler, asgari geçim indirimi uygulaması yönünden, nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin geliri sayılacaktır. Örneğin, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemde ücretlerin peşin olarak ödenmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki döneme isabet eden ücret gelirleri, tahakkuk esasının geçerliliği nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden önce elde edilmiş sayıldığından söz konusu ücretler için asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır."

Asgari geçim indirimi vergilendirme esnasında uygulanmaktadır. Vergi de ücretin ödenmesi halinde söz konusudur ve ücretin ödendiği dönemde geçerli olan vergi tarifesine göre gelir vergisi uygulanmaktadır. Vergilendirme yönünden ücretin personelin daha önce yaptığı veya gelecekte yapacağı hizmetler karşılığı verilmesi önemli değildir.

Son dönemde geçici personel iken sözleşmeliye geçirilenlerin ücret ödeme zamanında değişikliğe gidildi. Personelin ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde ödenirken hazirandan itibaren peşin ödemeye geçildi.

Tebliğde de yazdığı gibi peşin olarak ödenen ücretler, nakden ödemenin yapıldığı dönemin geliri sayılıyor. Yani soru açısından temmuz çalışmasının karşılığı olarak haziranda peşin ödenen ücret bu ayın geliri sayılıyor.

Mayıs ayındaki çalışmanın karşılığı olan ücret de haziran ayında ödendiğinden bu ayda vergilendiriliyor.

Yani vergilendirme açısından hazirana ait iki gelir söz konusu olmakta. Bu nedenle iki kez asgari geçim indirimi uygulanmadığını düşünüyoruz.

Yine de hatalı işlem olduğunu düşünüyorsanız kurumunuza yazılı olarak başvurmanızın uygun olacağını düşünüyoruz.

Bu soru 2,839 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?