Üniversitede teknisyenim görevde yükselme sınavıyla hukuk müşaviri atanabilir miyim?

02/10/2018 09:21:00
Yazdır

Soru

İyi günler ben Üniversitede 8 yıldır Teknisyen kadrosunda görev yapıyorum.Hukuk Fakültesini bitirdim.Ancak avukatlık stajı yapamadım.Bu halde unvan değişikliği ya da görevde yükselme sınavı ile Hukuk Müşaviri olabilir miyim?

Cevap

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde bu Yönetmeliğin müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar hakkında uygulanacağı; avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda ise uygulanmayacağı belirtilmiştir.

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde hukuk müşaviri kadrosuna atanma konusunda düzenleme bulunmuyor. Yönetmelikteki unvan değişikliği ile avukat atanma şartları ise şöyle:

"Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Madde 9 - a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,"

Genel Yönetmelik çerçevesinde avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atama yapılması mümkündür. Avukat dışındaki kadrolardan hukuk müşaviri kadrosuna atanma ise halen görevde yükselme sınavına tabidir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde özel hüküm olmadığından üniversitelerdeki hukuk müşaviri kadrolarına yalnızca avukat kadrolarından sınavsız ve genel hükümlere göre atama yapılabileceğini düşünüyoruz.

Sonuçta öncelikle unvan değişikliği sınavı ile avukat kadrosuna geçmeden, hukuk müşaviri atanamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 13,098 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce, İstanbul Yenikapı'daki araç sergisi ne anlam ifade etmektedir?