Subaylığa girişi 2002 Mart ayı olan yarbay, ne zaman emekli olur?

12/01/2019 10:33:00
Yazdır

Soru

Sayın Memurlar.net Yetkilileri;

Öncelikle böyle bir hizmeti verdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.

Benim emeklilik ile ilgili verilerim biraz karışık olduğu için emeklilik tarihimle ilgili sizden yardım almak istedim

Halen TSK'da subay olarak görev yapmaktayım.

İlgili verileri aşağıda sıra ile paylaşıyorum:

1. Doğum tarihim 05.06.1974

2. İlk SSKlı başlangıç tarihim 25.06.1993

( 1993,1994,1998 yıllarında fasılalı olarak toplamda net 747 gün net sigortalı primim var. Kayıtlarda gözükmektedir.

3. 1994-1998 yılları arasında üniversite eğitimimi borçlanmasını yaptım ( toplam 3 yıl 9 ay 7 gün). Kayıtlarda gözükmektedir.

4. 03.08.2000 tarihinden 30.11.2000 tarihine kadar 3 ay 28 gün yedek subay öğrencilik borçlanmamı da yaptım. Kayıtlarda gözükmektedir.

5. 30.11.2000-30.11.2001 arasında 12 ay yedek subaylık yaptım. Emekli sandığına primlerim tam olarak yattı.

6. 04.03.2002 tarihinde ise muvazzaf subay olarak işe başladım. Halen yarbay rütbesi ile görevime devam etmekteyim.

Emekliliğe esas derece kademem 1/4 tür.

Emeklilik tarihimi bugün itibarı ile öğrenmek istiyorum.

(Ayrıca ilk memuriyete başlangıcımı yedek subaylık başlangıcı mı yoksa muvazzaf subaylık başlangıcı mı almamız gerekiyor?)

Yardımınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.Saygılarımla.

Cevap

Durumunuzu değerlendirmemiz:

Memurlardan 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar tamamıyla 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yer alırlar.

5434 sayılı Kanun kapsamında emeklilik yaş grubunun bulunmasında 23/05/2002 tarihine kadar en az 3 tam yıl ve daha fazla hizmet süresi bulunanlar kademelendirilmiş yaş gruplarına dahil olurlar, yoksa otomatik olarak kadın ise 58, erkek ise 60 yaş grubuna dahil olurlar.

Kademelendirilmiş yaş grupları 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmünde belirtilmiştir.

Yıpranma payı olanlar için yaş gruplarından yıpranma paylarının tamamı düşülür, sonuçta emeklilik yaş tarihleri daha öne çekilmiş olur.

5434 sayılı Kanunda bulunan borçlanma hükümlerine gore, ilgililer 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olan sürelerini istedikleri zaman borçlanabilirler, borçlandıklarında bu tarihteki toplam hizmet süresini artırmış olur, böylelikle emeklilik yaş grupları açısından daha önceki bir yaş grubunu kazanabilirler.

Yedek subaylık süresi de bir bakımdan memuriyet süresi olur. Ancak, memuriyete başlamada ister yedek subaylık olsun, ister muvazzaf subaylık olsun , ister sigortalı çalışmaya başlama olsun farketmez, emeklilik yaş gruplarının tespitinde kesinlikle 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır.

TSK. Personelinin azami çalışabilecekleri yaş grupları da bulunur. Bu yaş grupları 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir. Bu yaş grupları ile kademelendirilmiş yaş grupları birbirinden farklıdır. 5434/ 40 daki yaşlar azami çalışabilecekleri yaşı, 5434/Geçici 205 hükmündeki yaşlarda emekli olabilecekleri yaş gruplarını belirler. Ancak 5434/40 daki yaş grubunu doldurmuş ve hizmet süresi de yeterli ise emekli olunabilir, bunda bir değişiklik olmaz.

Bu açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır.

Sigortalı hizmetleriniz, borçlanmanız, yedek subaylığınız ve memurluk sürenizin 23/05/2002 tarihi itibariyle toplamının 7 yıl 8 ay 25 gün olduğunu verdiğiniz bilgilere gore bulmaktayız. Ayrıca bu sürelerinize yıpranma paylarınız da katıldığında, emeklilik yaş grubunuzun 52 yaşınızı dolduracağınız tarih olacağını belirlemiş bulunmaktayız.

5/6/1974 doğum tarihiniz + 52 yaş = 5/06/2026 tarihi emeklilik yaş tarihiniz olmakla birlikte bu tarihten kazandığınız ve kazanacağınız yıpranma süresinin de düşülmesi gerekeceğinden gerçek emeklilik tarihiniz tespit edilir.

Yani 5/6/2026 - 5 yıl yıpranmanız olursa = 5/6/2021 tarihi emeklilik tarihiniz,

5/6/2026 - 3 yıl 9 ay yıpranmanız olursa = 5/9/2022 tarihi emeklilik tarihiizin olur.

Bizim hesaplamamıza gore Şubat 2019 itibariyle yıpranma sürenizin tamamının 4 yıl 5 ay 23 gün olacağını tahmin etmekteyiz. Bu tahmine gore de gerçek emeklilik tarihinizin 3/6/2026 - 4 yıl 5 ay 23 gün = Ocak 2002 tarihinin olacağını değerlendirmiş olmaktayız.

Bu tarihlerde yıpranma süreniz de dahil olarak en az 25 yıl hizmet sürenizin olması gerekir.

Emeklilik tarihinizin tüm kayıt altına alınmış hizmet sürelerinizin Kurumunuz ve SGK. Kayıtlarında olacağından, buralardan da teyit etmenizi ayrıca tavsiye edebiliriz. .

Bu soru 3,330 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR