Eşinin zorunlu görevi sebebiyle izinli olanlar aile yardımı alabilir mi?

28/01/2019 07:19:00
Yazdır

Soru

Bir üniversitede 657 sayılı kanuna tabi kadrolu memur olarak çalışmaktayım eşimin zorunlu şark görevi sebebiyle 657 sayılı kanunun 72. maddesi uyarınca izine ayrıldım. bulunduğumuz bölge 1. öncelikli kalkınma bölgesi olduğu için maaşımın yüzde ellisini almaktayım. 72 maddede yazan aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonra yüzde ellisi ödenir denildiği için sadece bunların karşılığı maaşımı almaktayım fakat çocuklar benim üstümde olduğu için çocuk parasını alamamaktayım. eşim bayan ve 657 sayılı kanunun 203. maddesinde karı ve kocanın her ikiside memur ise sadece erkeğe ödenir denilmekte bu sebeple iki çocuğumun için yatan çocuk parasını nasıl alırım. 203 maddede ayrıca aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz ödenir ve borç için haczedilemez denmekte bu konuda ne düşünüyorsunuz. iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. Maddesi:

"Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir."

657 sayılı Kanunun 202. ve 203. Maddeleri:

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir."

"Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."

Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür. Yani ücretsiz izinde olsaydınız sayıştay kararına göre eşinize aile yardımı ödenebilecekti.

Ancak 72. Maddeye göre izinli sayılıyorsunuz ve aylık ve diğer ödemelerinize karşılık olarak , aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının %50'si ödeniyor. Bu şekilde kanunen tek bir ödeme yapılması aile yardımının vergi ve kesintiye tabi tutulması ya da borç için haczedilmesi olarak değerlendirilmeyecektir.

Sonuçta size yapılacak tüm ödemelere karşılık kanunda özel bir ödeme belirlendiğinden izinli sayıldığınız dönemde ayrıca eş ve çocuk yardımı alamayacağınızı düşünüyoruz. Eşlerden ikisi de memur olanlar için aile yardımı kocaya verildiğinden eşinize de ödeme yapılması mümkün gözükmüyor.

Bu soru 11,663 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam