Belediyede sözleşmeliyim aile yardımı alamaz mıyım?

24/08/2018 10:34:00
Yazdır

Soru

Merhabalar

Ben evli ve 1 çocuk babasıyım.Belediyede sözleşmeli mühendisim.Eşimde özel bir bankada sigortalı çalışan.Kurumumdan aile ve çocuk yardımı almıyorum.Acaba çocuk ve aile yardımı almam gerekiyor mu?Bazı yerlerde çoçuk yardımı alınır,eş yardımı alınmaz deniliyor,bazı yerlerde ise her ikiside alınmaz deniliyor. yardımcı olursanız sevinirm.

Cevap

5393 sayılı Kanununun 49. Maddesi:

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

Aile yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için yer almakta.

Ancak 375 sayılı KHK nın ek 8. Maddesi:

"Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

Bu hükme göre tam zamanlı belediye sözleşmeli personele eş ve çocuk yardımı ödenebileceğini düşünüyoruz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 203, 204 ve 205. Maddeleri:

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir."

Eş için aile yardımının ödenebilmesi için personelin evli olması (Evliliğin, Türk Medeni Kanununa göre yapılmış olması gerekir.) ve eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekir. Bu iki şartın bir arada olmaması durumunda eş için verilen aile yardımı ödenemez.

Sonuçta eşiniz çalıştığından eş yardımı alamayacağınızı, eşinize çocuk yardımı ödenmiyorsa çocuk yardımı alabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,811 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?