Sözleşmeli sağlık personeli yüksek lisans yaparsa özlük hakları yükselir mi?

01/09/2019 09:12:00
Yazdır

Soru

Merhaba, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 663 Sayılı KHK 45-A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışan sözleşmeli sağlık lisansiyeri, yüksek lisans eğitimini tamamladığında kademe ve derece hakkı ve ek ödeme katsayısında artış gibi haklardan yararlanabilir mi? 663 sayılı Khk kapsamındaki sözleşmeli sağlık çalışanı,kendi alanında yüksek lisans eğitimini bitirdiğinde kademe alır mı?

Cevap

663 sayılı KHK:

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir."

209 sayılı Kanun:

"Madde 5 - Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez."

Sözleşmeli personelin derece ve kademesi bulunmuyor. Bu nedenle kademe ilerlemesi alması mümkün değil.

Mali haklarında yüksek lisansa bağlı bir değişiklik de gözükmüyor. Sözleşme ücretleri yüksek lisansta fark yaratmıyor ve ek ödemeler unvana ve hizmet süresine göre veriliyor.

Bununla birlikte zorunlu çalışma sürenizi tamamlayıp kadroya geçtiğinizde yüksek lisansınızın kademenizde ve bazı maaş kalemlerinizde değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,042 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.