Sözleşmeliyim askerlik sürem 3+1 süreden sayılır mı?

06/07/2019 07:01:00
Yazdır

Soru

4+2 Sözleşmeli Sağlık Personeliyim, KHK'ya göre 4 yıl boyunca hiç bir yere atanamayacağım ve bu süre sonunda ise kadroya geçirilip aynı yerde iki sene daha kalacağım beyan ediliyor.Peki askere gidip 12 ay sonra geri dönüldüğünde bu 4 sene içerisindeki süreden düşüş yapılır mı yoksa esktra olarak 1 sene daha fazladan sözleşmeli olarak çalışmaya devam mı edecem?

Cevap

663 sayılı KHK 45/A maddesi:

"(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

"Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) . askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

Askere ayrıldığınızda sözleşmeniz feshedilecek ve 12 ay sonra dönüşünüzde yeniden sözleşmeli devam edeceksiniz. Yeni sözleşmeniz eskisinin devamı sayılacak.

Sonuçta askerlik sürenizin 3 yıllık zorunlu sözleşmeli çalışma süresinden sayılmayacağını, askerlik dönüşü askerlik süreniz kadar daha sözleşmeli çalışmanız gerekeceğini düşünüyoruz.

Bu soru 3,743 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.