Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3949/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 20:52

Yurtdışı aylıksız izni 108/E izninin verilmesinde sayılır mı?

05/09/2019 10:13:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Öncelikle verdiğiniz hizmet için teşekkür ederim. Sorum şu şekilde: 657 no'lu yasaya tabi mütercim kadrosunda çalışmaktayım. Eşim ise Bir üniversitede 33A'lı Araştırma Görevlisi, kendisinin yurt dışında bir üniversiteye proje için görevlendirmesi yapıldı ben de 5 yıllık memuriyetim olmasa da 657 sayılı Kanunun 108 maddesinden faydalanarak 6 aylığına ücretsiz izne çıktım. Yurt dışındaki bir firmadan 6-7 aylık bir proje için iş teklifi aldım, eşimin görevlendirmesi ise 2 ay sonra bitiyor benim de dolayısıyla ücretsiz iznim bitiyor. 5 Yıllık memuriyeti olan memurlar idare onay verirse herhangi bir neden dolayı yere ücretsiz izne çıkabiliyor. Benim eşimin görevlendirmesi nedeniyle yurt dışında geçirdiğim süre ücretsiz izin alabilmem için gereken 5 yıllık süreye ekleniyor mu? Normal 5 yıllık memuriyetin verdiği hakla alınan ücretsiz izinler memuriyete eklenmiyor bunu biliyorum ancak eşimin görevlendirmesi nedeniyle aile durumu nedeniyle bir bakıma zoraki aldığım izinde de bu geçerli mi? (Örneğin 108. madde ile ücretsiz izindeyken sigortam yatmaya devam ediyor).

Şimdiden çok teşekkür ederim

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesi:

"D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."

154 seri nolu Yıllık İzin tebliği: "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir."

Yıllık izinde değerlendirilen süreler:

1.Kurumlarda Fiilen çalışarak geçen hizmet süreleri

2.Kazanılmış hak aylıklarında sayılan süreler.

Doğum ve askerlik sebepleriyle verilenler dışındaki aylıksız izinler kazanılmış hak aylığında sayılmadığından 108/D izin süresinin 108/E izninin hesabında sayılmayacağını düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
07.07.2020Eşi yurtdışında bir göreve atanan memura aylıksız izin verilir mi?
29.06.2020Yurtdışından sağladığım burs kapsamında aylıksız izin kullanabilir miyim?
05.09.2019Yurtdışı aylıksız izni 108/E izninin verilmesinde sayılır mı?
11.08.2019Terhis tarihimde mazeret izni alabilir miyim?
09.07.2019Belediyede sözleşmeliyim doğum sonrası ücretsiz izin hakkım var mı?
09.06.2019Doğum sonrası süt izni ve yarı çalışma izni kullandım aylıksız iznim nasıl etkilenir?
28.10.2018Memur eşi yurtdışı görevde olan sözleşmeli personel ücretsiz izin alabilir mi?
17.10.20184B Sözleşmeli personelin yurtdışı eğitim için izin hakkı var mı?
27.09.2018Memurluğa atandım hemen ücretsiz izin alabilir miyim?
06.09.2018Aylıksız izindeyim, kurumuma bilgi vermeden bedelli askerlik yapabilir miyim?