Sözleşmeli personel doğumdan sonra 4 ay yarı zamanlı çalışabilir mi?

28/09/2019 21:26:00
Yazdır

Soru

Üniversite hastanesinde 4b li olarak çalışmaktayım ikinci doğumumu yaptım doğum sonrası yarı zamanlı olarak 4 ay çalışma hakkım var mıdır? Konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104. maddesinin (F) bendinde devlet memurlarının günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilmesinin şartları belirlenmiştir.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

Ancak sözleşmeli personeller "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a tabi olarak istihdam edilmektedir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yarı zamanlı çalışmaya ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından yarı zamanlı olarak çalışma hakkınız bulunmamaktadır.

Bu soru 4,188 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR