Eşi yurtdışında çalışan 4/B'lin, ücretsiz izin kullanabilmesi için bir süre şartı var mıdır?

30/11/2019 18:18:00
Yazdır

Soru

SORU: Merhaba,

Eşi yurt dışında çalışan 4B Sözleşmeli personelin ücretsiz izin talep edebilmek için belli bir süre çalışmış olma şartı var mı? Varsa bu süre ne kadar?

Geri dönüşlerinizi bekler, kolaylıklar dilerim.

Cevap

CEVAP: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1. maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki şekildedir.

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır.

Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir.

Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

Değerlendirme: Eşinizin; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olması ve yurtdışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurtdışında görevlendirilmiş olması nedeniyle hizmet sözleşmenizin feshedilmiş olması halinde; Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamanız ve eşinizin yurt dışı görevinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde başvuru yapmanız koşuluyla kurumunuzun sizi bir ay içerisinde istihdam etmesi gerekmektedir.

İlgili maddede bu haktan yararlanmak için herhangi bir süre koşulu aranmadığından kıdeminize bakılmaksızın söz konusu haktan yararlandırılmanız gerekmektedir.

Bu soru 3,513 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.