Eski 4/C/li yeni 4/B'li personel, hangi halde iş sonu tazminatı alabilir?

09/01/2020 17:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba iyi çalışmalar dilerim 2015 eylül ayında özelleşme sonrası 4/c pozisyonunda tekrar atandım ve çalışmaya devam etmekteyim. İstifa edip başka kamu kurumunda işçi statüsünde çalışmak istiyorum. İstifa ettiğimde yada sözleşme yenilemeyeceğimi kuruma bildirdiğimde iş sonu tazminatım 2015 itibari ile mi hesaplanır yada iş sonu tazminatı hakkım olmaz mı? Bilgi verir iseniz memnun olurum iyi çalışmalar dilerim.

Cevap

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi 2017 yılında 696 sayılı KHK'nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve bu madde kapsamında görev yapan geçici personel 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi ile 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilmiştir. Sözleşmeli personelin çalışma koşulları ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayanarak 1978 yılında 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7 nci maddesinde iş sonu tazminatının hangi hallerde ödeneceği ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına (bu fıkra ile de ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine) atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Bu karmaşık düzenlemelere göre, kendi isteği ile sözleşmesini fesheden sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı alabilmesi için bir ay önceden haber vermesi veya unvan değişikliği sebebiyle yahut da eş durumu mazeretine dayalı olarak sözleşmeyi feshetmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki fesih hallerinde tazminat ödenmeyecektir.

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi uyarınca, sözleşmeli statüye geçirilen geçici personele ödenecek iş sonu tazminatı hesabında 4/C li geçici personel olarak çalıştığı süreler de dikkate alınacaktır.

Özellikle 4/C geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin bilmesi gereken bir diğer husus da Esasların ek 9 uncu maddesinde yer almaktadır. Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak 4/B sözleşmeli personel olarak atananlar, sözleşmelerini feshetmeleri halinde ikinci kez bu haktan yararlanamayacaktır.

Sonuç olarak 4/B sözleşmeli personelin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde iş sonu tazminatı alabilmesi için bir ay önceden haber vermek suretiyle sözleşmesini feshetmesi veya unvan değişikliği ile eş durumu mazeretine dayalı olarak fesih işlemini gerçekleştirmesi gereklidir. Bu koşullara uymaksızın sözleşmesini fesheden eski 4/C li yeni 4/B li personel önceki statüsünden kaynaklanan iş sonu tazminatı haklarını da kaybedecektir. İlaveten özelleştirme uygulamalarına dayalı olarak tanınan 4/B sözleşmeli atanma hakkından da mahrum kalacaktır.

Bu soru 4,089 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.