Covid-19'dan dolayı, disiplin suçlarında savunma süresi uzadı mı?

13/04/2020 11:57:00
Yazdır

Soru

Kamuda memur olarak çalışmaktayım. Hakkımda açılan soruşturma neticesinde bana kınama verildi. 7 gün içinde savunma vermem isteniyor. Covid 19'dan dolayı savunma süreleri uzadı mı?

Cevap

_

Savunma süresi 7 günden az olamıyor, ama fazla süre belirlenmesine engel yok. Disiplin amirinin takdirinde.

657 sayılı Kanunun 130. maddesi şu şekilde:
"Madde 130 - Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır"

Covid19 la ilgili alınan önlemler kapsamında savunma süresinde bir değişiklik yapılmadı.

Savunma hakkından vazgeçmiş sayılmamanız için size verilen sürede savunmanızı yapmanız gerekir.

Bu soru 11,018 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?