Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4125/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 17:58

Memur, istifa edip 4/B'ye geçtiğinde mükerrer emekli primini geri alabilir mi?

28/12/2020 16:22:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Yaklaşık on yıllık polis memuruyum. 2020/12 atamasıyla 4/b sözleşmeli olarak atandım. Sormak istediğim husus; önümüzdeki ayın 2'sinde istifa etiğimde emniyet normalde 2631 geri ödemem gerekirken 3708 lira ödemem gerektiğini söyledi. Bu hususun emekli keseneklerinden kaynaklandığını biliyorum. Ancak ben istifamın ertesi günü bakanlıkta başladığımda Aralık ayının 3ü ile 15i arasında benden yine emekli keseneği alınacak. Bu durumda iki kez emekli keseneği ödemiş olacağım. Bu halde emniyetten ayrılırken bu süreye ilişkin emekli keseneklerini peşin olarak ödediğimi belirterek ÇŞB bünyesinde benden kesilen emekli kesenekleri mükerrer ödeme olduğu gerekçesiyle talep edebilir miyim? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

5510 a tabi memur istifa ederse görev aylığı ve SGK kesintilerinin iadesi istenir mi?

Memurluktan ayrılıp 4 / B kapsamına geçişlerde nakil işlemi olmadığından, böyle bir tercihte bulunanlar memurluktan istifa etmek zorundadırlar. İstifa halinde de görev aylıklarının ve prim kesintilerinin iadesi ortaya çıkar.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olanlar tüm hükümleriyle birlikte 5510 a tabi olurlar. 5510 a tabi memurlar hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164 hükmü gereği, memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenmekte, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmamaktadır.

5510 a tabi memurların sigortalılık başlangıçları, göreve başladıkları tarihten itibaren başlamakta, sigortalılığın sona ermesi de, ölüm ve aylık bağlanmasını gerektiren durumlarda görev aylıklarının kesildiği tarihi, azami çalışabilecekleri yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren sona ermekte, bu durumların dışında ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona ermektedir.

SGK prim oranları olarak % 9 çalışandan, % 11 de çalıştığı Kurumdan karşılanmak üzere prime esas kazancının % 20 si olmaktadır. Ayrıca, Genel Sağlık sigortası primi olarak da % 5 i çalışandan, % 7,5 i de çalıştığı kurumdan karşılanmak üzere prime esas kazancının % 12,5 i olmaktadır. Toplamda bir çalışandan dolayı Kurumlar her ay % 32,5 oranında SGK ya prim ödemektedir.

5510 a tabi memurlarda genelde her ayın 15 inde görev maaşlarını alırlar ve Kurumlar da yukarıda belirtilen oranlarda SGK kesintilerini yaparlar. 5510 a tabi memurların primleri peşin ödenmiş olsa da istifa halinde çalıştıkları gün hesabına göre yapılır ve buna göre prim ödemeleri yapılır. Bu durum 5434 de farklıdır. 5434 de her ay görev aylıkları alındığında primler tam gönderilse de istifa halinde primler geri tahsil edilmez, 5510 da ise tahsil edilir.

Bu durum memurun 1 aylık hizmeti için geçerli olmaktadır. Şayet emeklilik veya ölüm halleri dışında görevinden istifa etmek suretiyle ayrılma durumunda ise peşin ödenen aylık tutarları haksız edinim sonucunu ortaya çıkardığından, Kurumlarca kişilerden ödenen görev aylığı tutarları geri alınır ve Kurumlar fazla ödedikleri SGK kesintilerini yine SGK dan isterler. Aynı durum ücretsiz izne ayrılanlar içinde uygulanır, ancak tek bir fark olarak ücretsiz izinde olanların görevleriyle bağları kesilmediğinden genel sağlık sigortası prim oranlarına dokunulmaz.

Ayrıca, memurluk statüsü ile 4 / B statüsü çalışma şartları aynı olsa dahi, emeklilik şartları farklı olur. 4/B kapsamındaki çalışmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve primleri işçiler hakkında uygulanan hükümler kapsamına dahil edilir. Ve prime esas kazancın tespitinde farklı ödeme tutarları esas alınır.

Sonuç bağlamında;

5510 a tabi memurların primleri 5434 e göre farklılık gösterir ve çalıştıkları süreye göre ödenir. Dolayısıyla fazla bir ödeme söz konusu olmayacağını değerlendirmekteyiz. Ve hem primlerin hem de ödenen görev aylıklarının geri tahsil edilmesinin doğru bir işlem olduğunu söyleyebiliriz.

BENZER SORULAR
08.03.2021Emekliliğe karar verildiğinde, yıllık izin nasıl kullanılıyor?
26.02.2021Özel veya kamu sektöründe geçen sigortalı hizmetlerin emeklilik intibakında değerlendirilmesi
28.12.2020Memur, istifa edip 4/B'ye geçtiğinde mükerrer emekli primini geri alabilir mi?
16.11.2020Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi?
17.10.2020İşçilikten memurluğa geçen kişinin emeklilik hizmet ve emeklilik yaş tarihi değişir mi?
04.05.2020Görevde iken vefat eden memur için ölüm yardımını kim öder?
18.04.2020Vakıf Üniversitesinden emekli olan profesörlerin özlük hakları değişti mi?
17.01.2020İatifa eden memur hangi halde özelden emekli olabilir?
27.12.20192006 yılında 6 ay askerlik yapan, 2010'da polis olan hangi emeklilik kanununa tabi olur?
19.12.2019Özel sektördeki sürelerin memuriyette sayılması ve emeklilik