Bulunulan yerden, 60-70 km. uzaklıktaki yere gidilince harcırah alınır mı?

29/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

İyi Çalışmalar, Yeni Büyükşehir yasasıyla büyük şehir sınırlarına dahil edilen ama şehirden karayolu ile 60-70 km. uzaklıkta bulunan yerleşim yerlerindeki memurlar hastanelere gittiklerinde sağlık yolluğu alabilmelerine yönelik bir değişiklik oldu mu? Mal md.lüğü ödemeye yanaşmıyor, değişikliğin metnini
nereden bulabiliriz? Teşekkürler.

Cevap

6245 sayılı Kanunun geçici 4'üncü maddesinde; " Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 5216 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ikametgah mahallini düzenleyen hükmünün uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla 5216 sayılı Kanunun uygulamasından önceki düzenlemeler aynen devam edecektir.

Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 3/g bendinde "Memuriyet mahalli" şu şekilde tanımlanmıştır."Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;"

B tanımda esas olan belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerdir. Ankara için örnek verecek olursak, bir memurun Etimesgut'dan Hacettepe Üniversitesi hastanesine gelmesi halinde harcırah verilmez. Çünkü Etimesgut, Ankara büyükşehir belediyesi sınırları içindedir.yine bir memurun Gölbaşına sağlık için sevkli gitmersi halinde de hyarcırah verilmez. Zira Ankara Büyükşehir belediyesi Gölbaşına belediyesine hizmet götürmektedir.

Durumunuzu yukarıdaki açıklamalara göre değerlendiriniz.

Bu soru 24,075 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR