Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?

13/11/2014 00:07:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben İŞKUR da iş ve meslek danışmanı olarak görev yapmaktayım.
Eşim ise ilçe de öğretim görevlisi dolayısıyla ilçe de ikamet ediyoruz ben her gün 150 km yol gidip geliyorum.
İş ve meslek danışmanı olarak sözleşmeli iken kadroya alındığımız için kurum değiştiremiyorum 5 yıl şartı var diye.
Soracağım soru şu:
-Ben ikamet ettiğim ilçe de her hangi bir kurumda geçici olarak görev alabilir miyim?
-Benim bu özel durumumdan dolayı kurum değiştirebilir miyim dava açsam kazanır mıyım?
-Bir diğer sorum ise ilçeye gelip gidişim günlük 20 TL.'dir. Büyükşehir belediyesinin ilçeye belediye otobüsü yoktur. Bu durumdan dolayı bu ücreti kurumdan veya valilikten alabilir miyim?
Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap

12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02/07/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı DMK eklenen geçici 41 inci maddesinde "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümde Eş durumu 5 yıllık nakil yasağının istisnası olarak düzenlenmemiştir.

Torba kanun ile kadroya geçenlere 5 yıllık nakil sınırlaması nasıl uygulanmalı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinde? "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır? gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir"
hükmüne yer verilmiştir.

Sözkonusu hüküm ile geçici görevlendirmenin;
-Şartları,
-Usulü ve esasları
-Süresi düzenlenmiş bulunmaktadır.
Düzenlemede memurların belirtilen usule uyulmak suretiyle memur kadrolarına geçici görevlendirilmesi tanımlanmıştır.

Devlet memurlarına ödenecek harcırahlara ilişkin olarak 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Harcırah Kanunun10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere, yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1- 6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca kadroya geçen Devlet memurları 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükümlerine uyarınca kurumlarının muvafakati ile geçici görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Kadroya geçen sözleşmeli belediyede geçici görevlendirilebilir mi?

2-6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca kadroya geçen Devlet memurlarının eş durumundan naklinin istisna olarak düzenlenmemesi sebebiyle mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Torba kanun ile kadroya geçenlere 5 yıllık nakil sınırlaması nasıl uygulanmalı?

3-Eş durumu mazereti sebebiyle atanamama durumunu idarenin her türlü eylem ve işleminde olduğu gibi yargı yoluna taşımak mümkündür. Yargı kararları hakkında peşin hüküm belirtmek doğru değildir.
Yukarıda belirttiğimiz açıklamalar uyarınca yargı yoluna müracaat takdirinizde bulunmaktadır.

4-6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca kadroya geçen fakat görev mahalli dışında ikamet eden ve her gün işe geliş gidiş için 20TL harcayan devlet memuruna 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümleri uyarınca bu yol parasının ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 12,434 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam