İsteğe bağlı sigortalı olunması halinde, aile yardımı ödeneği alınabilir mi?

25/04/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Merhaba.657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununa göre Kadro Karşılığı Sözleşmeli olarak bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışmaktayım.Eşime SSK'dan isteğe bağlı sigorta yaptırmak istiyorum. Eşime isteğe bağlı olarak sigorta yaptırırsam kurumumca tarafıma ödenmekte olan eş yardımı ödenmeye devam eder mi? Yoksa eş yardımı kesilir mi bu konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

Aile yardımı ödeneğine müstehak olma durumunu inceleyecek olursak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
hükmü ve aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü anılan Kanunun 203üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."
hüküm ile belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde aile yardımı ödeneği ödenmesi gerektiğinden SSK'ya isteğe bağlı sigortalı olan devlet memurunun eşine 657 sayılı Kanunun 202 nci madenin "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için" hükmü uyarınca ödenmesi gerekmektedir.

Bu soru 34,302 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?