Yedek subaylar terhis olduğuna ne miktarda tazminat alır?

15/08/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

> Ben 21.03.2002 tarihinde askere gidip; askerliğimi Iğdır ilinde yedek subay öğretmen olarak yapıp 15.07.2003 tarihinde görev yerim olan Aydın iline geldim. O zaman bize yolluk olarak eski para birimiyle 500 milyon ödeniyordu. Normalde 2 milyar civarı yolluk almamız gerekiyordu. Şimdi ben başvuru yapsam yolluğumun kalanını alabilir miyim.

Cevap

Yedek subayken terhis olara ne tutarda tazminat verileceği 4969 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanun metni alınacak miktara harcırah değil tazminat demektedir. 4969 sayılı Kanunla 375 sayılı KHK'da yapılan düzenleme şu şekildedir: "D) (Ek: 31/7/2003-4969/2 md.) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir."

Bu hükme göre 500 YTL tazminat verilecek olan durumlar şunlardır:

- Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,
- Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,
- Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve
- Terhis olan yedek subaylara ve
- Bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

Bu hüküm çerçevesinde, bu hükümde yer alan tutardan başka harcırah almanız mümkün değildir.

Bu soru 31,261 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR