Borçlanılmayan muvazzaf askerlik süresi hizmette, kıdemde, emekli ikramiyesinde değerlendirilir mi?

01/05/2007 12:53:00
Yazdır

Soru

Memurluktan önce muvazzaf askerlik hizmetinde geçen sürelerim, hesaplanacak aylık primleri ödenmeden ( borçlanmadan) memur hizmetine ve emekli ikramiyesine, maaşa sayılır mı?

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 83 üncü maddesinde "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
" hükmü ve 68 inci maddesinin (B)bendinde de "?Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Askerlik süresinin Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi için bu sürenin emeklilik yönünden borçlanılması bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu hususa ilişkin olarak yayımlanmış olan ayrıntılı haberler için bakınız.

Memuriyetten önceki askerlik hizmeti nerelerde hesaba katılır?

Askerlik süresi memurun terfi tarihini değiştirir mi?

Memuriyetten önceki askerlik hizmeti nerelerde hesaba katılır?

Borçlanmamış olduğum askerlik süresini, hizmetime ekleyip, görevde yükselmeye başvurabilir miyim?

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde borçlanılmayan muvazzaf askerlik sütresi;
1- Memuriyet hizmetinde,
2- Memuriyet kıdeminde,
3- Kıdem aylığında değerlendirilir.
4- Emekli olurken ödenen emekli ikramiyesi ödenmesinde hesaba katılmaz.

Bu soru 38,803 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?